Mikael Sjövall: På strövtåg i de estländska svenskbygderna

Om det svenska språket och den svenska kulturen i Estland. Kaffeservering, fritt inträde!

Skribenten Mikael Sjövall och fotografen Patrik Rastenberger släppte 2015 reportageboken ”På strövtåg i Aiboland” som handlar om det svenska språket och den svenska kulturen i Estland. Färre än 14 000 personer talar svenska i Estland i dag. Det finns skäl att beskriva den estlandssvenska kulturen som utrotningshotad. Men död är den inte, trots en ogin 1900-tals historia. Mikael Sjövall har mött en kultur och ett språk som ännu andas.

Mikael Sjövall: På strövtåg i de estländska svenskbygderna

  • tisdag 7.11.2017 kl. 15.00
Luckan i Kaskö
Hamngatan 18
64260 Kaskö