Litteraturtips!

Inspiration och tips från biblioteket

Bibliotekstips! Inspiration och tips om allt från låneböcker, avskrivna böcker som delas ut, ljudböcker, filmer och CD-skivor. Vad kan

biblioteket annat bjuda på? Informatiker Pauliina Sandberg och kulturkoordinator Anna Edgren delar med sig av sina hetaste tips i nya

biblioteksbyggnadens entréaula.

Litteraturtips!

  • måndag 5.11.2018 kl. 13.00 till kl. 15.00
Åbo stadsbibliotek
Slottsgatan 2
20100 Åbo