Leka skogen med teater Taimine

Teater Taimine återvänder till Björneborg under svenska veckan och ger pjäsen Leka skogen för elever i åk 1-3.

Schh... Nu ska vi berätta en sak. En skogssak. Blunda. Slut ögonen.

En gnistrande pjäs inspirerad av Kalevala. 

Taimine vill med föreställningen kittla publikens fantasi och stärka känslan av Finland här i Norden. 
Med pjäsen Leka skogen vill Taimine fira att det gått 175 år sedan Kalevala pulicerades för första gången. 

Leka skogen med teater Taimine

  • måndag 2.11.2020 kl. 09.15
  • Målgrupp: barn i lågstadiet
  • Speltid: 40 min
  • Arrangör: Finlands Svenska Folkting i samarbete med Svenska klubben o Björneborgs svenska samskola
  • P.g.a. Corona-läget är antalet platser begränsat
  • Kontakt: BSS 02-6348800
Björneborgs svenska samskola
Otavankatu 16
Björneborg

I samarbete med

Folktinget