Läsa för åldringar

Vänelever läser för åldringar.

Vänelever läser högt ur tidningen Östra Nyland för åldringar på serviceboende om läget så tillåter.

Läsa för åldringar

  • tisdag 3.11.2020 kl. 10.00

I samarbete med

Folktinget