Lars Sund: Den nya människan – eller hur tonåringen blev till

Vasabladets, CLL:s och Förlagets populära författarträffar fortsätter. Välkommen på en föreläsning som är till både nytta och nöje!

Rubriken – Den nya människan. Eller hur tonåringen blev till – är hämtad från en kapitelrubrik i Lars Sunds nyutgivna bok Där musiken började. Sund reflekterar över hur kategorin tonåringar uppstod på sextiotalet och gav upphov till en hel industri. Sund menar att tonåringen egentligen inte existerat innan dess – man var barn tills man konfirmerades, varefter man räknades som vuxen.

På 50- och 60-talet förändrades allt detta i och med att tonårstiden kommer in mellan barndom och vuxenhet. Lars Sund kommer i sin föreläsning att försöka reda ut olika aspekter av det här – till ackompanjemang av musik.

Anmälan: www.abo.fi/akademiforum/anmalan
Moderator: kulturchef Patrik Back, Vasabladet

Välkommen!

Lars Sund: Den nya människan – eller hur tonåringen blev till

  • torsdag 8.11.2018 kl. 18.00
  • Arrangörer: Vasabladet, Centret för livslångt lärande & Förlaget
  • Anmälan: www.abo.fi/akademiforum/anmalan
Academill (Akademisalen)
Strandgatan 2
65100 Vasa