KARLEBYNEJDENS SVENSKA DAGEN-FEST

Den gemensamma festen för hela Karlebynejden ordnas i samarbete mellan Karleby stad, Kronoby kommun och Luckan i Karleby.

Musik Remells Orkester, dir. Jan-Erik Nygren, hälsningstal: kommundirektör Malin Brännkärr, festtal av lektor Bo Kronqvist från Nykarleby.

Fritt inträde och kaffeservering.

Alla hjärtligt välkomna!
 

KARLEBYNEJDENS SVENSKA DAGEN-FEST

  • måndag 6.11.2017 kl. 19.00
Gillestugan 68410 Nedervetil