Kainos sång

En föreställning om flyktingskap

Föreställningen Kainos sång av Skottes Musikteater från Gävle, visas i Helsingfors under Svenska veckan. Kainos sång handlar om ett finskt flyktingbarn som flyr till Sverige på grund av andra världskriget. Luckans producenter har distribuerat föreställlningen i samarbete med Folktinget i ett par år och den har varit mycket uppskattad också i Finland. Temat är alltid aktuellt. Ifjol såg barn i åk 2 i Katarinakskolan pjäsen i Raseborg och gav upphov till en livlig diskussion.

Med toner från kantele, dragspel och klarinett får publiken höra den verklighetsbaserade berättelsen om Kaino. Det började en dag för över 70 år sedan när hon bara var fyra och ett halvt år gammal. Kaino står på båten som ska ta henne och hennes två yngre bröder, från det krigsdrabbade Finland till Sverige – landet fullt av sockerdricka! Hon var ett av de 72000 finska ensamkommande flyktingbarn som anlände till Sverige under andra världskriget. Publiken får följa hennes väg genom flyktingförläggningar och fosterfamiljer. 

Föreställningen lyfter upp ett ständigt aktuellt tema, vid sidan av våra alldagliga samhällsdebatter om tolerans, integration och flyktingskap. Att behöva fly är dock något som vi idag ofta relaterar till kriser som pågår långt bortom vår egen vardag, men denna föreställning uppmärksammar det som verkligen berört befolkningen i Finland – speciellt vår äldre generation. Föreställningen kan kanske vara årets bästa sätt att fira Svenska veckan på, då den också handlar om det svenska språket som är till en början helt obegripligt för Kaino. Samtidigt utgör föreställningen ett bra diskussionsunderlag, för dem som vill diskutera främlingsfientlighet och tolerans med de små.

Föreställningen visas på ett flertal ställen i Svenskfinland under Svenska veckan

Kainos sång

  • måndag 4.11.2019 kl. 09.15 till kl. 10.35
  • måndag 4.11.2019 kl. 11.15 till kl. 12.35
  • Åldersgrupp från 7 år, riktas till elever i åk 3 med mor- / farförälder.
  • Längd 70 min + 10 min. diskussion efter pjäsen
  • Språk: svenska, finska, syntolkad, musik
  • Eleven får hämta EN mor/farförälder med sig till föreställningen.
Seminarieskolan
Höijersvägen 2
10600 Ekenäs Raseborg

I samarbete med

Folktinget