INVIGNING AV SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN

20.15 Thella Johnson och Love Antell berättar om sin sverigefinskhet. Samtalet leds av Kai Latvalehto. 21.30 Love Antell uppträder.

Love Antell tillhör den absoluta eliten av svenska artister. Förutom hans originalmaterial kommer vi att få höra svenskspråkiga versioner av finska rockklassiker.

INVIGNING AV SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN

  • lördag 2.11.2019 kl. 20.00 till kl. 23.00
Voimala 1889
Kasarmintie 1
90130 Uleåborg

I samarbete med

Folktinget