Informationsträff om projektfinansiering

Diskutera din ansökan med Svenska kulturfondens, Aktion Österbottens, KulturÖsterbottens, Bildningsalliansens representanter i Kristinestad

Kom och diskutera din/er ansökan med Svenska kulturfondens ombudsman Håkan Omars (kl.10-15.30), KulturÖsterbottens kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (kl. 10-12), Aktion Österbottens leaderrådgivare/byaombud Karl-Gustav Byskata (kl. 10-12) eller Bildningsalliansens koordinator Johanni Larjanko (kl. 10-12) på Café Jungman, Kristinestad. Larjanko kan svara på frågor om Nordplus och Erasmus +, två programformer som stöder utvecklingsprojekt, mobilitet och utbyte i Norden och EU. De har båda fokus på vuxnas lärande/utbildning, men även föreningar, samfund, kommuner och företag kan söka.

Max 30 minuter per möte. Boka din/er tid hos Luckan i Sydösterbotten: sydosterbotten.luckan@kulturosterbotten.fi 044 750 3231

Kaffeservering
 

Informationsträff om projektfinansiering

  • onsdag 8.11.2017
    kl. 10.00 till kl. 15.30
Café Jungman
Sjögatan 8
64100 Kristinestad