inbjudan till boksläpp

Biografin om John Gardberg ges ut

Föreningen Gardberg Center rf ger ut en biografi över forskaren, läraren, rektorn och samhällspåverkaren John Gardberg, som var verksam i Karis från slutet av 1920-talet. Föreningen vill lyfta fram en person som har haft stort inflytande på lokalsamhället i västra Nyland. Genom biografin vill föreningen också uppmärksamma den person som byggde och bodde i det hus som nu ägs av Gardberg Center.

Fil.dr. Victor Wilson har skrivit boken och författat ett intressant, medryckande och mångsidigt verk, som nu föreligger färdig och som vi vill uppmärksamma genom ett boksläpp. På ett förtjänstfullt sätt har Wilson lyckats med att koppla Johns verksamhet till ett större sammanhang. Läsaren tas med på en resa till det unga Finland och inbördeskriget och vidare till Lapporörelsen, vinter- och fortsättningskriget samt uppbyggandet av det nya Finland under efterkrigstidens trettio första år.

John Gardberg jobbade som föreståndare för Karis-Billnäs samskola, idag Katarinaskolan, i 35 år. Boksläpp för biografin arrangeras i Katarinaskolan.

Hjärtligt välkommen att närvara vid boksläppet som omfattar följande program:

Inledning, Christer Kuvaja, ordförande för Gardberg Center

Musik och sång, Tony Vuorinen

Föredrag, Victor Wilson, fil. dr. , författare till boken om John Gardberg

Skumvin, mingel och författaren signerar boken som kan köpas på plats

inbjudan till boksläpp

  • torsdag 7.11.2019 kl. 18.00
  • Författare Viktor Wilson signerar boken som kan köpas på plats
  • Fritt inträde
  • Katarinaskolan i Karis
Katarinaskolan
Nabogatan 18
10300 Karis Raseborg

I samarbete med

Folktinget