Improvisationsteatern Stjärnfall

Improvisationsteatern Stjärnfall​ för gymnasieåldern.

Stjärnfall är en fri teatergrupp som arbetar med improvisation. Gruppen består av en glad och brokig skara professionella skådespelare, musiker och ljusimprovisatörer som ställt till det sedan 1996.
Stjärnfall erbjuder improviserade föreställningar och underhållning på varjerande teman.

Improvisationsteatern Stjärnfall

  • torsdag 8.11.2018 kl. 13.00
  • Hör dig för om ströplatser från Grand: luckan@grand.fi el. 019-582 002
Kulturhuset Grand
Biskopsgatan 28
06100 Borgå

I samarbete med

Folktinget