Improvisationsteater med Stjärnfall

Två improvisationsföreställningar med Stjärnfall, kl 13 för barn och ungdomar och kl 15 för seniorer

Kom med och se en unik pjäs som du och din medpublik är med och förverkligar! Improvisationsteater utmanar skådespelarens alla sinnen och begränsningar, som kräver total närvaro och fullständig hängivelse. Improvisation är lek på fullt allvar – stundvis gripande, alltid roande, aldrig sig lik. 

Improvisationsteater med Stjärnfall

  • tisdag 3.11.2020 kl. 13.00
  • tisdag 3.11.2020 kl. 15.00
  • Förhandsanmälning, kimitoon@luckan.fi eller 044 7260 170 vardagar 11-16
  • Kl 13 är ämnat för 6-12 åringar, Kl 15 är ämnat för seniorer
  • Evenemanget är gratis
  • Över 15-åringar rekommenderas starkt att bära mask
  • Handdesinfektionsmedel finns både utanför och inne i salen.
Villa Lande
Engelsbyvägen 8
25700 Kimito

I samarbete med

Folktinget