Hur påverkar sociala medier pojkars och flickors kroppsbild?

Ätstörningar, kroppsbild och media. Hur hänger dessa ihop i dag? En föreläsning på svenska för både unga och äldre.

 

Det finns många myter om ätstörningar som starkt håller i sig: Att enbart unga flickor drabbas av ätstörningar, att man kan ta sig ur en ätstörning genom att helt enkelt ta sig i kragen, att ha en ätstörning innebär att man är riktigt, riktigt mager. Denna föreläsning, med Ira Zetterborg och Julia Backman som arbetar med projektet Livslust på Ätstörningscentrum, slår hål på myterna och sprider kunskap och information om ätstörningar på svenska i Finland.

Egentligen kan man säga att ätstörningar handlar om ångestproblematik som tar sig i uttryck via maten. Man vaknar inte en dag med en ätstörning och svårigheter att äta sunt, utan orsakerna ligger djupare under ytan. Mat och träning kan bli försök att kontrollera vardagen. Rubbat ätbeteende kan vara ett rop på hjälp.
Många spenderar mycket tid på sociala medier och påverkas starkt av det. Det farliga är att intrycken kan basera sig på något som inte är verkligt. Vi stirrar på en massa bilder på fitnesskroppar och glömmer lätt bort att en mjuk kropp är en lika fin kropp. Med media är kan aldrig ensamt vara orsaken till ätstörningar. Det finns en benägenhet på genetisk nivå, men även vissa personlighetsdrag, till exempel perfektionism, och den sociala inverkan kan göra en person speciellt utsatt.

Du som har funderingar kring kost, kropp och träning, men känner dig ensam i dina funderingar: Kom och lyssna på föreläsningen!

 

Hur påverkar sociala medier pojkars och flickors kroppsbild?

  • tisdag 7.11.2017
    kl. 13.00 till kl. 14.30
Kirkkoharjun koulu, Auditoriet
Kyrkstallsvägen 6
02400 Kyrkslätt