Högmässa

Delta i Åbo svenska församlings evenemang under Svenska veckan

kl. 11 Gudstjänstgrupp 6, möte, Domkyrkans sakristia (Domkyrkogatan 1, Åbo)

kl. 12 Högmässa, Domkyrkan (Domkyrkogatan 1, Åbo).  Johan Mullo (pred), Maria Wikstedt (lit), Tuuli Lempa. Gudstjänstgrupp sexan medverkar.

Högmässa

  • söndag 11.11.2018 kl. 12.00
Åbo Domkyrka
Domkyrkogatan 1
20500 Åbo