Högmässa

Tjugotredje söndagen efter pingst "Förlåt varandra"

Högmässa i Åbo Domkyrka. Mia Bäck (pred), Johan Mullo (lit), Tuuli Lempa och Frank Berger. Barnhörna. Kyrkkaffe.

Arrangör: Åbo svenska församling

http://www.abosvenskaforsamling.fi/evenemang/2017-11-12/hogmassa

Högmässa

  • söndag 12.11.2017 kl. 12.00
Åbo domkyrka
Domkyrkogatan 1
20500 Åbo