Hela Karlebynejdens svenska dagen-fest

Vi firar svenska dagen tillsammans i Kronoby Folkhögskolas festsal.

Festtalet hålls av kontaktchefen och samhällspåverkaren Emina Arnautovic från Närpes. Från Närpes kommer också kvällens underhållare: Lasse Eriksson.

Kören Nice Noice under Thomas Enroths ledning  medverkar.  Efter programdelen  med Modersmålets sång som avslutning bjuder Kronoby kommun på kaffe med bakelse i Folkhögskolans matsal.

Alla hjärtligt välkomna!

Hela Karlebynejdens svenska dagen-fest

  • onsdag 6.11.2019 kl. 19.00
Kronoby Folkhögskola
Torgarevägen 4
68500 KRONOBY

I samarbete med

Folktinget