Hästö bys historia

Föreläsning med Hästöättlingen Hans Westö, som skrivit boken "Hästö by i Kronoby på 1900-talet."

Hans Westö är Hästöättling som skrivit boken "Hästö by i Kronoby på 1900-talet". Under föreläsningen får vi höra Hästös bys historia från den förhistoriska tiden framåt. I samband med föreläsningen finns det möjlighet att köpa boken (20 €). Kaffeservering!

Hästö bys historia

  • måndag 5.11.2018 kl. 18.30
Kronoby Folkhögskola
Torgarevägen 4
68500 KRONOBY

I samarbete med

Folktinget