Guidning på svenska

Välkommen för att ta del av en svenskspråkig guidning till Esbo stadsmuseum.

Guidning på svenska i utställningen "Ett brustet liv - inbördeskriget i Esbo"
http://www.kulttuuriespoo.fi/sv/node/9458

Guidning på svenska

  • torsdag 9.11.2017 kl. 14.00
WeeGee
Flitarvägen 5
02100 Esbo