Guidning i utställningen med Ismo Hölttös fotografier

Under guidningen presenteras Ismo Hölttös fotografier från 1960-talet. Hölttö är en av Finlands genom tiderna främsta fotografer.

Hans konstnärligt sett ”gyllene period” anses vara tiden mellan 1961 och 1970 då han som ung guldsmed, under sin fritid, fotograferade en samling porträtt av det finska folket på landsbygden och i städerna. I Villa Hagasund kan man studera hans Helsingforsbilder från en tid då levnadsstandarden steg och de stora årskullarna var unga.

Foto: Ismo Hölttä

Guidning i utställningen med Ismo Hölttös fotografier

  • torsdag 5.11.2020 kl. 17.00 till kl. 18.00
  • Längd 60 min.
  • Språk: svenska.
  • Fritt inträde. De 12 första ryms med.
  • Förhandsanmälningar: hkm.peda@hel.fi
  • Arr. Finlands Svenska Folkting i samarbete med Helsingfors stadsmuseum.
Villa Hagasunds hemsida
Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 b
00100 Helsingfors

I samarbete med

Folktinget