Guidning i Smakbitar från Helsingfors –utställningen

Gratis inträde och guidning på Helsingfors Stadsmuseums utställning.

Utställningen Smakbitar från Helsingfors dyker ner i Helsingfors förflutna och för gemensamma minnen från stadens historia upp till ytan. Historien kommer besökaren nära, och på många ställen får du uppleva stadens förflutna med alla dina sinnen. ”Den där kommer jag ihåg, vi hade också en sådan!” kanske många utbrister när de utforskar utställningen.

Smakbitar från Helsingfors: pajazzo

Guidning i Smakbitar från Helsingfors –utställningen

  • tisdag 3.11.2020 kl. 17.00 till kl. 18.00
  • Längd ca ? min.
  • Språk: svenska.
  • Fritt deltagande. Begränsat antal platser.
  • Förhandsanmälan: hkm.peda@hel.fi
  • Arr. Finlands Svenska Folkting i samarbete med Helsingfors stadsmuseum.
Helsingfors stadsmuseums hemsida
Helsingfors stadsmuseum
Alexandersg. 16
00170 Helsingfors

I samarbete med

Folktinget