Gudstjänstgruppsmöte

Gudstjänstgrupp nr. 6 samlas i Åbo Domkyrkas sakristia för att planera dagens högmässa

Alla är hjärtligt välkomna med för att planera högmässan.

Arrangör: Åbo svenska församling

http://www.abosvenskaforsamling.fi/evenemang/2017-11-12/gudstjanstgruppsmote

Gudstjänstgruppsmöte

  • söndag 12.11.2017 kl. 11.00
Åbo domkyrka
Domkyrkogatan 1
20500 Åbo