Gudstjänst med Runebergs psalmer & sånger

Svenska veckan avslutas med gudstjänst på Svenska Hemmet.

Markus Syrjätie, Paula Sirén, Tarja Mäki-Latvala, sång. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med Runebergs psalmer & sånger

  • söndag 11.11.2018 kl. 11.00
Svenska Hemmet
Satamakatu 19
Tammerfors