Grodan Kling och cirkusens hemlighet

En teatersaga om relationen mellan människor, djur och natur

En cirkus ställer upp sitt stora tält på andra sidan Plaskdammen. Runar Räv skulle gärna vilja gå men Grodan Kling är lite tveksam – han tror att det är bäst att fråga Ullan Uggla om det är en bra idé. Ullan berättar att cirkus är häftigt med skickliga akrobater och roliga clowner men ibland har de också djur som uppträder där och en del av de djuren skulle nog hellre leva fria i skogen i stället för att bo i en liten bur som en fånge... Teman som pjäsen lyfter upp är sorg och djuretik. Hur ska man handskas med sorgen och saknaden om man förlorar en vän?

Grodan Kling och cirkusens hemlighet

  • onsdag 6.11.2019 kl. 09.30
  • Längd ca 30 minuter, pjäsen lämpar sig för barn i åldern 2-7 år
  • Fritt inträde, daghemsbarn har bjudits in, pjäsen är nu fullbokad
  • Teaterpjäsen arrangeras av Lovisa stad i samarbete med Folktinget
Valkom allaktivitetshus
Långängsvägen 62
07910 Lovisa

I samarbete med

Folktinget