Församlingsdagarna

Välkommen för att ta del av församlingsadagarnas program i domkyrkan.

Tillsammans i hemkyrkan

Kl. 11.45 – ca 12.05
KYRKVÄGGARNA BERÄTTAR
Kyrkvandring för små och stora  med Johan Kanckos.

Kl. 12.15 –  ca 13.15
MÄSSA MED SMÅ OCH STORA på Fars dag
Heidi Jäntti, Eeva-Liisa Malmgren, Johanna Almark Mannila, Kaarle Mannila och barnkören Stämsökarna medverkar. Rörelsesånger, dialogpredikan, utdelning av farsdagsrosor.

Ca 13.15 – ca 14.30
KYRKLUNCH med farsdagskaka i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2. Program för barnen i aulan.

Församlingsdagarna

  • söndag 12.11.2017
    kl. 11.45 till kl. 14.30
Esbo domkyrka
Kyrkparken 5
02770 Esbo