Föreläsning: JO, VI TÄCKS - SPRÅKLIGA RÄTTIGHETER I FINLAND

Avgiftsfri föreläsning med Corinna Tammenmaa

De språkliga rättigheterna är på en hög nivå i Finland. Tyvärr förverkligas de inte alltid. Orsakerna är många, bland dem okunskap om när och var man har rätt att använda sitt språk. Föreläsningen innehåller information om grundläggande språkliga rättigheter samt lagstiftning som gäller språk. I huvudsak behandlas rätten att använda finska och svenska, men även andra språkgruppers rättigheter tangeras. Föreläsningen är gratis men kräver förhandsanmälning till Arbis. Kvällen möjliggör också diskussion. Föreläsningen ingår i Arbis specialprogram under Finland 100. Corinna Tammenmaa är språkrättsråd på justitieministeriet.

Anmälan senast 8.11.2017. Länk till anmälning här: https://opistopalvelut.fi/abo/course.php?l=sv&t=2879

Föreläsning: JO, VI TÄCKS - SPRÅKLIGA RÄTTIGHETER I FINLAND

  • torsdag 9.11.2017
    kl. 18.00 till kl. 19.30
  • Föreläsningen ordnas i Åbo svenska arbetarinsituts lokaler, föreläsningssal (rum 109) våning 1.
  • Avgiftsfri
  • Kräver förhandsanmälan
Åbo svenska arbetarinstitut
Kaskisgatan 5
20700 Åbo