Föräldrafika i Munkshöjden varje måndag!

Är du hemma mitt ditt barn och skulle vilja träffa andra föräldrar och barn på svenska?

Varje måndag ordnar Arbetets Vänner i Sörnäs kostnadsfri föräldrafika kl. 10:00-12:30! Du får komma och gå när du vill. Mat serveras varje gång och även lite program.

Föräldrafika är för mammor, pappor och barn mellan 0-3 år.

Föräldrafika i Munkshöjden varje måndag!

  • måndag 5.11.2018 kl. 10.00 till kl. 12.30
  • Du får komma utan att anmäla dig men med tanke på servering önskar vi att du anmäler dig.
  • Kontaktperson är Jaan Siitonen (jaan.siitonen@gmail.com eller 041-5305531)
Arbetets vänner i Sörnäs r.f
Björneborgsvägen 1
00350 Helsingfors