FlipFlop

Svängig musik med jazziga, folkliga och rockiga influenser.

Svängig musik med jazziga, folkliga och rockiga influenser.
För 3 år fyllda.
Fritt inträde men obligatoriska bokningar.
Bokningar: https://my.surveypal.com/kultur_hosten_2017

OBS! Konserten är fullbokad!

FlipFlop

FlipFlop

  • torsdag 9.11.2017 kl. 10.00
Vindängensalen
Vindgränden 6
02100 Esbo