FILM: Det sjunde inseglet (Ingmar Bergman, SE 1957)

Svenska veckan deltar i firandet av Ingmar Bergmans (1918-2018) hundraårsminne i samarbete med serien Månadens nordiska film.

DET SJUNDE INSEGLET Under medeltidens pesthärjningar spelar den grubblande riddaren, Max von Sydow, schack med döden. Bergmans storverk betraktas som en av filmhistoriens viktigaste filmer. Ingående information om hela Ingmar Bergmans livsverk finns på Stiftelsen Ingmar Bergmans hemsida, www.ingmarbergman.se, som också fungerat som huvudsaklig källa för ovanstående filmtext. Filmen visas som en del av serien Månadens nordiska film, vars huvudarrangörer är Walhalla rf, Svenska nu, Pohjola-Norden och Nordisk kulturkontakt. 96 min, F/K 16, finsk textning

FILM: Det sjunde inseglet (Ingmar Bergman, SE 1957)

  • torsdag 8.11.2018 kl. 16.30
Arthouse Cinema Niagara
Kehräsaari, B-huset
Tammerfors

I samarbete med

Folktinget