FamiljeLuckan och Rimjam

Ordkonst för barn under skolåldern.

Det öppna daghemmet FamiljeLuckan uppmärksammar Svenska veckan med rimjam tillsammans med Sydkustens ordkonstskola. Kom med och njut av rim, ramsor och nyare dikter, kryddade med ordglädje! Start klockan 10:00, medan familjecaféet håller öppet som vanligt från klockan 09:00-13:00.

Vad är FamiljeLuckan? 
FamiljeLuckan riktar sig till familjer med barn i ålder 1-5 år. De vuxna kan få stöd i sitt föräldraskap och träffar andra i samma livssituation medan barnen leker och övar sina sociala färdigheter. Verksamheten arrangeras på LillaLuckan på Simonsgatan 8. Huvudarrangör för FamiljeLuckan är Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors. Mer information: barnkultur@luckan.fi

FamiljeLuckan och Rimjam

  • torsdag 9.11.2017
    kl. 09.00 till kl. 13.00
LillaLuckan
Simonsgatan 8
00100 Helsingfors