Esbo stad: Får du social- och hälsovård på svenska?

Esbo stad gör en satsning på att utveckla den svenskspråkiga social- och hälsovården. På plats finns både tjänstemän och förtroendevalda.

Nu har du tillfället att framföra dina åsikter gällande hälso-, åldrings- och familjevården idag samt diskutera med sakkunniga från staden.
Som bäst genomför Esbo en invånarundersökning om vårdens kvalitet. Under tillfället har du möjlighet att fylla i enkätblanketterna, där du kan utvärdera den svenskspråkiga servicen och komma med utvecklingsförslag.

Program:

kl. 15.00 Tillställningen börjar – allmänt mingel och videovisningar

kl. 15.30

• Social- och hälsovårdsreformens nuläge i korthet. Omsorgsdirektör Juha Metso, Esbo stad

• Esbo utvecklar den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen – vad innebär det och hur kan du påverka? Specialplanerare Kia Leidenius, Esbo stad

• Ett välmående Esbo - Fem sätt till välmående! Lyckoagent Jenni Björksten, Esbo stad

kl. 16.30 Kören CandoMini uppträder

På plats finns även Esbo svenska pensionärer rf ; Gäddvik-Mattby, Olars, Alberga och Hagalund samt Esbos svenska marthaförening  och SAMS -  Samarbetsförbundet kring funktionshinderförening.

Vi bjuder på kaffe och bulla.
Välkommen med för att påverka! Dina åsikter är viktiga för det kommande utvecklingsarbetet!

PS. Dyk upp när du kan och stanna så länge du vill.

Ytterligare info: Maritta Samuelsson, maritta.samuelsson@espoo.fi
Arr. Esbo stad, social- och hälsovård

Påverka nu!

Esbo stad: Får du social- och hälsovård på svenska?

  • onsdag 6.11.2019 kl. 15.00 till kl. 17.00
Iso Omena / Servicetorget
Finnviksvägen 1
02360 Esbo