Diskussion om författarfristäder

Lisen Sundqvist berättar om författarfristäder

Lisen Sundqvist: Behovet av författarfristäder
Vad är en fristad eller Safe Haven? De andra nordiska länderna har många år arbetat för att ta emot förföljda författare, journalister, konstnärer och musiker. Vad kan och bör Finland göra?

I bibliotekets Rotundan.

Diskussion om författarfristäder

  • fredag 9.11.2018 kl. 17.00 till kl. 18.00
Åbo stadsbibliotek
Slottsgatan 2
20100 Åbo