Diktkavalkad - Runokavalkadi

På Entressebiblioteket firar vi Svenska dagen med en diktfest på två språk för daghemsbarn.

Diktkavalkaden riktar sig till både svensk- och finskspråkiga daghem.
Fritt inträde, förhandsanmälan till sara.nordlund-laurent@esbo.fi  
Varmt välkommen!
Arr. Esbo stadsbibliotek 

Diktkavalkad

Diktkavalkad - Runokavalkadi

  • onsdag 6.11.2019 kl. 09.30 till kl. 10.00
Entressebiblioteket
Brogatan 11
02770 Esbo