Digi-författarträff med Dan Höjer

Under Svenska veckan 2020 får lågstadie-elever i Raseborg delta i en digital författarträff med Dan Höjer från Sverige.

Höjer är författaren bakom de populära böckerna Cirkusdeckarna och Arkeologdeckarna.

Digi-författarträff med Dan Höjer

  • torsdag 5.11.2020 kl. 14.00 till kl. 15.00
  • Målgrupp: 6-9 år
Pojo kyrkoby skola
Hanna Gardbergsvägen 1
10420 Pojo RASEBORG

I samarbete med

Folktinget