Dialektens Dag

Dialektens Dag - ett årligen återkommande populärt evenemang under Svenska veckan i Karleby

Årets föredragshållare är specialforskare Peter Slotte. Han berättar om rooli oola - underliga ord i Karlebydialekten (del 2). Jan Björk - naturfotograf från Såka - medverkar. Kaffeservering från kl. 16.30! Dialekttävlingen inleds. Alla dialektintresserade varmt välkomna! 

Dialektens Dag

  • måndag 5.11.2018 kl. 17.00
Karleby stadsbibliotek
Storgatan 3
67100 KARLEBY

I samarbete med

Folktinget