”Den svenska kolonisationen av Helsinge”

Välkommen på föresläsningen! Föreläsare arkeolog Andreas Koivisto, ordförande i Vanda-Sällskapet

 

Har du undrat över varifrån namnskicket med tavast- och lapp-namn kommer eller varför Nyland heter som det gör? Vad betyder alla namn på -by och-böle runt om i Vanda och när byggdes Kungsvägen som går tvärs igenom Vanda. Svaret finns i traktens järnålder och medeltid. Varifrån kommer namnet Nyland, varifrån och när kom de svenska nybyggarna till dagens Vanda och hur syns medeltiden ännu också i bygden?

Bland annat på de här frågorna försöker arkeolog Andreas Koivisto svara under den traditionella Svenska Veckan föreläsning om Vandas historia.

Fritt inträde. Kaffeservering.

Bland växtlämningarna från Lillas hittades också många insekter.

”Den svenska kolonisationen av Helsinge”

  • torsdag 5.11.2020 kl. 18.00 till kl. 19.00
  • Obligatorisk förhandsanmälning till riina.koivisto@vantaaseura.fi
Övre Nybacka, gästgiveriet
Nybackagränden 4, Vandadalen
01600 Vanda

I samarbete med

Folktinget