De odödliga - Tingens minne

Utställningen är en kombination av en museiutställning med föremål från museets samlingar och konstverk inspirerade av dessa

Specialutställningen har två delar, som stöder varandra. Den första är museiutställningen som fokuserar på museiföremålens historiska berättelser och livsberättelser från 1800-1900-talets Lovisa. Föremålsbiografi och minnen förmedlade genom materiell kultur spelar centrala roller i den här delen av utställningen. Men museet har många föremål, som vi inte vet nästan någonting om. Den andra delen av utställningen byggs av konstverk som fick sin inspiration av sådana föremål. Estetiken och semantiken av föremål samt kreativiteten av människorna som tar del i projektet är de viktigaste teman av denna del av utställningen. Utställningen pågår 5.11.2019 - 28.3.2020.

Kommendantshusets basutställning: I Kommendantshuset från år 1755 finns gustavianska möbler, silver- och tennföremål,  föremål som anknyter till stadens maritima historia och mycket annat intressant ur bygdens lokalhistoria. Bland annat kan du bekanta dig med Jean Sibelius tid i Lovisa och stadens tid som badort.

Kommendantens vind: Handgriplig historia för barn och andra med experimentlustan kvar. På Kommendantshusets tredje våning får man röra, känna och uppleva historien med alla sinnen.

På upptäcktsfärd till museet: Kom och leta efter museimöss och lär er samtidigt något nytt om museets föremål. Efter en lyckad upptäcktsfärd väntar en belöning ur museets skattkista.

Arr. Lovisa stads museum

De odödliga - Tingens minne

  • onsdag 6.11.2019 kl. 12.00 till kl. 16.00
  • öppet ti-fre & sön kl. 12-16
  • fritt inträde
Lovisa stads museum
Parkgatan 2
07900 Lovisa