Berättelser om Segersby

Li-Lo och Kim Söderholm berättar om Segersby och alldeles särskilt om karaktärshuset på Gamla Segersby.

Li-Lo och Kim Söderholm har satsat på att både renovera och restaurera, hela tiden med sikte på att huset i första hand ska vara ett trivsamt hem. Huset är stort, där finns plats för möbelklenoder som hör till huset och också för den bildkonst de har samlat på sig under många år. En del finns att se i Almska Gården, kompletterat med ett stort antal fotografier, både gamla och nya.

Utställningen består av två delar; i nedre våningen finns möbler, andra föremål och tavlor som paret Söderholm har lånat ut. I övre våningen finns fotografier, kopior av gamla fotografier, kompletterade med nya bilder. Utställningarna produceras som ett samarbete mellan Lovisa stad och Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum. Utställningarna är möjliga tack vare ett gott samarbete med Li-Lo och Kim Söderholm som äger Gamla Segersby. Med fotografier har Stefan Ruuth och andra personer med anknytning till Segersby bidragit, ett stort tack också till dem.

Utställningen är öppen tisdag till lördag, kl. 12 -17, t.o.m. den 26 januari 2019.
Fritt inträde.

Berättelser om Segersby

  • lördag 10.11.2018 kl. 12.00 till kl. 14.00
Almska Gården
Brandensteinsgatan 3
07900 Lovisa