Att fördriva tid.

En vanföreställning om en vanföreläsning Av och med Alex Holmlund

Fördriva tid är ett slags teaterupplevelse. Det är kanske stunden innan teaterupplevelsen ska börja, men utdragen. I det samma blir upplevelsen av stunden oundvikligen en upplevelse av något teatralt. Det är precis som med tiden. Vi kan inte undvika att vara en del av tiden medan vi ställer frågor kring den. Det blir att likna en föreläsning, men stunden innan föreläsaren har något att komma med.

Att fördriva tid.

  • lördag 10.11.2018 kl. 18.00
Bio Dux, Kristinestad

I samarbete med

Folktinget