Artist talk

Hör konstnären bakom utställningen Konsten med universitet

Jan Kenneth Weckman står bakom utställningen "Konsten med universitet" som visas i Vattenlagret på Vårdberget i Åbo 24.10–11.11.2018.
Onsdagen 7.11 kl. 13 ordnas "Artist talk" på svenska.

I utställningen presenteras bildkonstnär Jan Kenneth Weckmans pigmenttryck. Konstverkens motiv är tanken på universitetet som en konstnärlig figur och en lek, forskandets äventyr och visualiserandet av vetenskapens villkor. Ett centralt tema är också universitetet som en konstnärlig tanke. I verken tävlar ord och bild mot varandra, speciellt i form av vetenskapliga diagram. 

I utställningen finns både nya och äldre verk från Weckmans tidigare produktion. Utställningen är en del av AmosLABs verksamhet, vars syfte är att föra konsten närmare den akademiska miljön och de vetenskapliga metoderna och vetenskapens sätt att möta och bearbeta såväl konkret som teoretiskt material.

Utställningen är en del av Åbo Akademis 100-årsjubileumsprogram. Utställningen är producerad av AmosLAB med understöd av Stiftelsen för Åbo Akademi. Konstnären har även fått understöd av Konestiftelsen, Svenska kulturfonden och William Thurings stiftelse.

amoslab.fi
jankennethweckman.fi

 

Konsten med universitet
Utställning i Vattenlagret på Vårdberget i Åbo 
24.10.–11.11.2018
Öppet ons-fre kl. 14-18, lö-sö kl. 12-18
Fritt inträde

Artist talk

  • onsdag 7.11.2018 kl. 13.00
Vattenlagret
Observatoriegatan 1
20501 Åbo