Alfred Backa

Att skapa komik och verklighet

Som en del av Svenska veckan programmet 2019, håller Alfred Backa en föreläsning för högstadieleverna under måndagen 4.11

Alfred Backa pratar om vad det innebär att vara finlandssvensk, hur man skapar komik och vad humorn egentligen har för funktion i dagens samhälle. Dessutom skriver han låtar tillsammans med deltagarna.

Alfred Backa

  • måndag 4.11.2019 kl. 14.00
  • Evenemanget är för inbjudna skolelever
  • Ta kontakt med oss för eventuella ströplatser
  • robert.westergard@kulturosterbotten.fi
Kristinestad högstadieskola

I samarbete med

Folktinget