Alfred Backa

Högstadieelever i S:t Olofsskolan inspireras av Alfred Backa

Elever i S:t Olofsskolans högstadium får ta del av en interaktiv föreställning med Alfred Backa om författarskap, improvisation och om att skriva en låt/skämt.

Alfred Backa

  • onsdag 7.11.2018 kl. 12.15
S:t Olofsskolan Åbo

I samarbete med

Folktinget