After Work kring jämställdhet, klimat och mat

Jämställd ekonomi ger mat och tillväxt i stad och på landsbygd - från mitt eget rum till samhällspåverkan.

Vi serveras kaffe med salt och söt bit fr.o.m. kl. 17.30 och med tanke på serveringen önskar vi din anmälan via denna länk: https://www.lyyti.in/Klimat_Smart

Fritt inträde.

Vad är och varför jämställdhetsbudgetering? Ann-Sofi Backgren, viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet, specialsakkunnig vid Svenska lantbrukssällskapens förbund.

Väger plånboken tyngre än det etiska då råvaror upphandlas i kommunala kök eller privata restauranger? Är det närproducerade ett verkligtv alternativ?

Pauliina Holmqvist, eko-bonnde och företagare

Kommentar av fullmäktigeordf. i Karleby Tiina Isotalus.

Varmt välkommen!

arrangör: Svenska Kvinnoklubben i Karleby i samarbete med Svenska Bildningsförbundet

 

 

After Work kring jämställdhet, klimat och mat

  • måndag 4.11.2019 kl. 18.00
Café Con Affetto
Storgatan 12
67100 KARLEBY

I samarbete med

Folktinget