Vill du leka med språket?

Mångsidigt material för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter.

På www.folkhalsan.fi/spraklekar finns mångsidigt material för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar. Materialet går också att använda och anpassa till vuxna och äldre.

Allt material går att skriva ut och är kostnadsfritt.

www.folkhalsan.fi/spraklekar