Helsingfors virtuella svenska vecka

Svarta och vita Helsingfors Helsinki kassar ute på marken

Elever och lärare tävlar i frågesport om Helsingfors. Helsingfors stad firar svenska veckan med ett eget program på Helsingforskanalen onsdagen den 3 november klockan 13.15. Programmets format är en lekfull frågesport som riktar sig särskilt till Helsingfors högstadier.

Helsingfors stad firar svenska veckan med ett eget program på Helsingforskanalen onsdagen den 3 november klockan 13.15. Programmets format är en lekfull frågesport som riktar sig särskilt till Helsingfors högstadier. Men alla intresserade kan följa programmet på Helsingforskanalen.

Frågesporten testar allmänna kunskapen om Helsingfors och samtidigt kan den som inte talar svenska som modersmål öva sin svenska på ett roligt sätt.

I programmet tävlar en lärare från en finskspråkig skola och en lärare från en svenskspråkiga skola samt elever i Helsingfors högstadier. I programmet ingår dessutom videoinslag och diskussion. Programmets syfte är att öka vår samhörighet. Den lekfulla frågesporten lyfter fram svenskan och tvåspråkigheten som en del av vårt stadsliv.

Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen öppnar tävlingen och ger också tävlingens första uppgift.  Vem klarar sig bättre i frågesporten, lärarna eller eleverna?

  • Programmets språk är huvudsakligen svenska
  • Programmets längd är cirka 30 minuter

Länk till Helsingforskanalens sändningssida

Man kan även senare se programmets inspelning på Helsingforskanalen.

 

Helsingin virtuaalinen ruotsalaisuuden viikko

Maikat ja oppilaat visailevat ruotsiksi Helsinki-aiheisessa tietovisassa.

Helsingin kaupunki juhlii ruotsalaisuuden viikkoa (svenska veckan) omalla ohjelmalla Helsinki-kanavalla keskiviikkona 3. marraskuuta kello 13.15. Ohjelman formaatti on leikkimielinen tietovisa, joka on suunnattu erityisesti Helsingin yläkouluille. Kaikki kiinnostuneet voivat kuitenkin seurata ohjelmaa Helsinki-kanavalla.

Visassa testataan yleistä Helsinki-tietoutta ja samalla voi hauskalla tavalla harjoitella ruotsin kielen osaamistaan. Ohjelmassa kilpailevat opettaja suomenkielisestä koulusta ja opettaja ruotsinkielisestä koulusta sekä Helsingin yläkoulujen oppilaita. Visailun lomassa näytetään tietoiskuja ja keskustellaan. Ohjelman tarkoitus on edistää yhteisöllisyyttä. Leikkimielinen tietovisa nostaa esille ruotsin kieltä ja kaksikielisyyttä osana kaupunkielämäämme.

Tietovisan avaa Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen, joka myös antaa osallistujille ensimmäisen tehtävän. Ketkä pärjäävät visailussa paremmin, maikat vai oppilaat?

  • Ohjelman kieli on pääosin ruotsi
  • Ohjelman kesto on noin 30 minuuttia

Linkki Helsinki-kanavan lähetyssivuun

Ohjelman tallenne on katsottavissa myöhemminkin Helsinki-kanavalla.