Folkmusikkonsert för skolan

Här får du en introduktion till finlandssvensk folkmusik, med en genomgång av instrument och exempel på traditionella låtar och visor.

Folkmusikpedagogerna Johanna Lönngren, Marianne Maans och Désirée Saarela-Portin spelade in en digital skolkonsert som en del av Folkmusikdagarna i Vasa 2020, som arrangerades av Folkmusiksällskapet r.f. Tänkt målgrupp är klass 1-6. Inspelningen avslutas med fyra frågor som eleverna får fundera på tillsammans med läraren. Se även tillhörande låtworkshop och prova själv att spela!

Arrangörer: Folkmusiksällskapet r.f. och Barnkulturnätverket i Österbotten BARK.

Konserten hittar du här

Låtworkshoppen finns här