Dialektens dag

Dialektens dag arrangeras i år digitalt!

Årets Dialektens dag, ett årligen återkommande inslag i Svenska veckan i Karleby - arrangeras digitalt av Dialektens vänner och Luckan i Karleby.

Här kan du ta del av programmet:

professor Sven-Erik Hanséns tal : Röötre å föötre

Sång av Martin Ahlskog från Nedervetil

Arbetsgruppens  medlemmar Bror Hagström och Ragny Mutka medverkar.

Dialekttävlingen utannonseras.