Dialekten lever. Webinarium om att uttrycka sig på dialekt

Tvådelad inbandning från webinariet "Dialekten lever" den 10 maj 2021. Webinariet arrangerades av KulturÖsterbottens projekt Kurant. Inbandningen publiceras i samarbete med projekt Boden Live och är fritt tillgänglig under år 2021.

I del 1 hör du följande inslag:

  • Inledning av Johanna Björkholm, projektledare för Kurant, KulturÖsterbotten
  • Muntlig tradition, immateriellt kulturarv och Unesco av Leena Marsio, specialsakkunning inom immateriellt kulturarv, Museiverket
  • Dialekt på sociala medier av Tomas Bäck, Tomppi's Memes
  • Dokumentation av dialekter förr och nu. Glimtar ur Svenska litteratursällskapets samlingar av Lisa Södergård, arkivarie vid SLS arkiv
  • Diskussion och frågor

Filmen är 1h 17 minuter lång. https://www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/materialbank/beraettande/124-dialekten-lever-webinarium-om-att-uttrycka-sig-pa-dialekt-del-1/file 

 I del 2 ingår följande inslag:

  • Dialekt på scenen, Lina Ekblad, skådespelare
  • Dialekt i poesi och musik, Hanna Lagerström, skådespelare
  • Diskussion och avslutning

Filmen är 45 minuter lång 

https://www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/materialbank/beraettande/125-dialekten-lever-webinarium-om-att-uttrycka-sig-pa-dialekt-del-