Det digitala skärgårdsmuseet Skären

Skären är ett museum som existerar endast digitalt, på webben.

I Skären får du bekanta dig med den fiktiva familjen Sjöberg som lever i den österbottniska skärgården i början av 1900-talet.

Genom att följa med familjens vardagsliv får du lära dig mer om fiske, säljakt, båtbygge, vardagen i hemmet och barnens liv. Museet består av fem teman som lyfter fram livet i skärgården genom föremål, berättelser, bilder och filmer.

Besök Skären på https://skarenmuseum.fi/