Uleåborg

Arbetsgruppen arbetar i samråd med Svenska Privatskolan i Uleåborg, Svenska Finlands folkting och intresseaktörer i Uleåborg.

Nystartade Nordens Hus i Uleåborg arrangerar Svenska veckan i samråd med Svenska Privatskolan i Uleåborg, Svenska Finlands folkting och intresseaktörer i Uleåborg. Nordens Hus -personalen består av verksamhetsledaren Tapio Niemi och Luckan-ansvarig Juho Tuovinen.