Festkonsert Finland 100 år

Kyrkslätts svenska kulturförening ordar sin sedvanliga festkonsert under Svenska veckan, i år ligger fokus på Finland som fyller 100 år.

Artisterna meddelas under tidig höst.

Festkonsert Finland 100 år

  • fredag 10.11.2017
    kl. 18.00 till kl. 20.00
Kyrkslätt svenska församlings festsal
Församlingsvägen 1
02400 Kyrkslätt